Strona główna
1 2 3 4 5 6 7

Warsztaty pod hasłem „Żywe opowieści biblijne”

DrukujEmail

poniedziałek, 01 grudnia 2014 00:00 Wpisany przez ks. Andrzej Tekieli SAC

b_150_150_16777215_0___images_stories_galerie_2014_warsztaty_warsztaty-019.jpgTe­go­rocz­ne warsz­taty od­by­wa­ły się tra­dy­cyj­nie w Świę­tej Ka­tarzy­nie. Zgro­ma­dzi­ło się na nich 20 lek­to­rów i mi­nistran­tów wraz z o­pie­ku­na­mi. Był to czas in­ten­syw­nego szko­le­nia. Kurs u­moż­li­wił nam roz­pozna­nie sensu i funk­cji jaką peł­ni­my w ko­ście­le. Nauka o­bej­mowa­ła ćwi­cze­nia zwią­za­ne z czy­ta­niami. Ksiądz Jacek po­ka­zy­wał nam jak ra­dzić sobie ze stre­sem i jak so­lid­nie przy­go­tować się do gło­sze­nia, wy­ma­wiania słów i czy­ta­nia.

Więcej: Warsztaty pod hasłem „Żywe opowieści biblijne”

 

Imieniny Pallottiego

DrukujEmail

środa, 23 stycznia 2013 01:58 Wpisany przez Administrator

b_150_150_16777215_0___images_stories_img_5289.jpgKażdy 22 stycznia to dla Pallotynów dzień szczególny i wyjątkowy w ciągu roku. Tego to dnia przeżywamy Uroczystość ku czci św. Wincentego Pallottiego, naszego Ojca Założyciela. Również i nas, wspólnotę w Świętej Katarzynie nie ominęła ta niezwykła data.

 

Więcej: Imieniny Pallottiego

 

PALLOTTI W WIECZERNIKU

DrukujEmail

środa, 23 stycznia 2013 00:19

b_150_150_16777215_0___images_stories_1.jpgZa nami Jubileusz 50 – lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Ogólnopolskie uroczystości z tej okazji miały miejsce w Gnieźnie, w dniu 20 stycznia br. Tego też dnia świętowaliśmy w naszej wspólnocie pallotyńskiej w Świętej Katarzynie. Do wspólnej radości uczczenia tak ważnej daty zaprosiliśmy członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego ze Skarżyska Kamiennej oraz wiernych parafii ze Świętej Katarzyny. Razem ponad 20 osób
 
 

Więcej: PALLOTTI W WIECZERNIKU

 

WEEKEND DLA LEKTORÓW

DrukujEmail

wtorek, 04 grudnia 2012 00:00 Wpisany przez Administrator

b_150_150_16777215_0___images_stories_06-weekend-lektorski-30-lis-2-gru-2012.jpgW niedzielę, 2 grudnia zakończył się trwający w Świętej Katarzynie weekend dla lektorów z pallotyńskich parafii. Wzięło w nim udział 25 chłopaków i 5 duszpasterzy. Większość z nich to starzy bywalcy naszych świętokatarzyńskich zjazdów. Tym razem przyjechali z Kutna, Zakopanego, Otwocka, Lublina - PLiG im. Stefana Batorego, a także z Krakowa, Sandomierza i po raz pierwszy z Gdańska.
 
 

Więcej: WEEKEND DLA LEKTORÓW

 

Rozważ w sercu!

Ry­wa­li­zuj­cie z sobą o to, kto naj­bar­dziej kocha Boga. Dbaj­cie o to, aby inni nie prze­ści­gnę­li was w do­brych czy­nach i w mi­ło­ści.
Św. Wincenty Pallotti

Liturgia SłowaZobacz teksty czytań.
PRZEMIANA – stro­na po­świę­cona kie­row­nic­twu du­cho­we­mu.
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
  • Odsłon 147970

Kontakt

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów „Wieczernik”
Święta Katarzyna
ul. Kielecka 33
26-010 Bodzentyn
tel./fax: 41 311 22 20, 41 311 20 11
wieczernik@pallotyni.org
Numer rachunku bankowego:
65 1240 1372 1111 0010 0113 9023

Odbierz pocztę!
Odbierz pocztę!

Warto odwiedzić

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni
Duszpasterstwo Powołań „Apostoł”
Pallotyńskie Radio Internetowe
Pallotyńskie Domy Rekolekcyjne
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe księży Pallotynów
Pallotyńskie Spotkanie Młodych
Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie
Diecezja Kielecka